Σχεδιασμός, Τεχνική υποστήριξη και Αξιολόγηση Συγχρηματοδοτούμενων από Ε.Ε. Προγραμμάτων

Η εταιρία εξαρχής παρείχε τέτοιου είδους υπηρεσίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι η εταιρία είναι εγγεγραμμένη σε πλήθος καταλόγων προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.