Μελέτες για τις Διαρθρωτικές Πολιτικές

Η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. έχει να επιδείξει αξιόλογη τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο τομέα. Σύναψε και εκτέλεσε σειρά σχετικών συμβάσεων με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

2006

1992

επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.