Διαχειριστική επάρκεια HATTA

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε ο σχεδιασμός των διαδικασιών για τη Διαχειριστική επάρκεια του φορέα ως δυνητικού δικαιούχου ΕΣΠΑ 2014-2020. επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.