Τομείς Δραστηριότητας

Οι βασικοί άξονες - τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ είναι:

Τεχνική υποστήριξη - Διαχείριση
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός - Αξιολόγηση
Business plans και Επιδοτήσεις
Μελέτες - Έρευνες
Νομική συμβουλευτική
Έρευνες αγοράς