ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

Η εταιρία μελετών ΑΚΡΩΝΥΜΟ MEΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1991 με τη νομική μορφή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, από οικονομικούς και νομικούς συμβούλους με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα κοινωνικής και εκπαιδευτικής έρευνας. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Αθήνα. Οι υπηρεσίες της ΑΚΡΩΝΥΜΟ MEΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. παρέχονται τόσο σε Δημόσιους - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δήμους και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου- όσο και σε Ιδιωτικούς - εταιρίες και επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού - Φορείς.

Η εταιρία, πέρα από το καθεαυτό επιστημονικό επιτελείο της, διατηρεί επαγγελματικές σχέσεις με στελέχη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το γεγονός αυτό παρέχει στην ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. τη δυνατότητα να συνεργάζεται και χρησιμοποιεί συνεργάτες που έχουν να επιδείξουν μακρόχρονη συγγραφική και επαγγελματική δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τη διεθνή παρουσία της εταιρίας επιστεγάζει μία σειρά από εδραιωμένες συνεργασίες με μεγάλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών του εξωτερικού: Στον τομέα των συμβούλων επιχειρήσεων με την EADA (E), και στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με την OCOS European Consultants (IRL). 

Η εταιρία θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν την λειτουργία της, σύμφωνα με τις αρχές που υπογραμμίζονται στα πλαίσια του διεθνούς προτύπου ISO. Για το λόγο αυτό, η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ έχει προβεί στην εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013, σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας της εταιρίας.

 

 

 

 

 

 

 

 


Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.