Εργασθείτε μαζί μας

Η εταιρία επιζητά τη συνεργασία με φιλόδοξους νέες και νέους, πτυχιούχους ΑΕΙ, με τα κάτωθι απαιτούμενα προσόντα:

 • - Πτυχίο Ανώτατης (Οικονομικής - Τεχνικής κατεύθυνσης) Σχολής
 • - Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
 • - Ευχέρεια γραπτού και προφορικού λόγου
 • - Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • - Διοικητικές ικανότητες
 • - Οργανωτικότητα / Υπευθυνότητα
 • - Διάθεση για παραγωγική εργασία
 • - Αναλυτική ικανότητα
 • - Ικανότητα στην επικοινωνία
 • - Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • - Φιλοδοξίες εξέλιξης

Εάν ενδιαφέρεστε να εργασθείτε μαζί μας, στείλτε το Βιογραφικό σας, στο info@acronym.gr


Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.