Εργασθείτε μαζί μας

Η εταιρία επιζητά τη συνεργασία με φιλόδοξους νέες και νέους, πτυχιούχους ΑΕΙ, με τα κάτωθι απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης (Οικονομικής - Τεχνικής κατεύθυνσης) Σχολής
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
 • Ευχέρεια γραπτού και προφορικού λόγου
 • Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Οργανωτικότητα / Υπευθυνότητα
 • Διάθεση για παραγωγική εργασία
 • Αναλυτική ικανότητα
 • Ικανότητα στην επικοινωνία
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Φιλοδοξίες εξέλιξης

Εάν ενδιαφέρεστε να εργασθείτε μαζί μας, στείλτε το Βιογραφικό σας, στο hr@acronym.gr