Γλωσσάρι Όρων Πιστοποίησης

Το έργο αφορούσε στη συστηματοποίηση και καθιέρωση συγκεκριμένης ορολογίας για τα θέματα τα οποία αφορούν στην πιστοποίηση Συνεχιζόμενης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στο γλωσσάρι αποτυπώθηκε η χρησιμοποιούμενη ορολογία η οποία αφορά στη Συνεχιζόμενη και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, η οποία: - Περιλαμβάνεται στο σχετικό ισχύον εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. - Χρησιμοποιείται σε αντίστοιχα γλωσσάρια ευρωπαϊκών θεσμών. - Χρησιμοποιείται σε αντίστοιχα γλωσσάρια τα οποία χρησιμοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς. - Λαμβάνει υπόψη αντίστοιχες εργασίες ευρωπαϊκών, κυρίως χωρών. - Χρησιμοποιείται από Υπουργεία και φορείς της χώρας που εμπλέκονται στη Συνεχιζόμενη και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση. επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.