Μελέτη για την αναδιοργάνωση και την απλούστευση των διαδικασιών της ΥΕΕΠ της Βουλής των Ελλήνων

Η μελέτη περιλαμβάνει τις κάτωθι ενότητες:

- Αποστολή της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων.

- Προοπτικές της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων στην 5η Προγραμματική Περίοδο.

- Σχέδια Δράσης της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων.

- Προτεινόμενες διοικητικές και άλλες αλλαγές για την καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας.

επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.