Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Σάμου για συγχρηματοδοτούμενα έργα της 4ης προγραμματικής περιόδου

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Σάμο και στη διαδικασία αίτησης χρηματοδότησης για νέα έργα στο πλαίσιο του Προγράμαμτος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.